Tölö Kyrka     Kviberg      Gästlista       Bröllop      Kontakta oss      Program       

Tölö Kyrka

Smidesvägen, Kungsbacka

  Tölö Kyrka

Tölö Kyrka uppfördes 1864 och ersatte då en gammal medeltidskyrka. Kyrkans dopfunt i täljsten är från 1200-talet och predikstolen från slutet av 1600-talet.

På kyrkogården står Silfverschiöldska gravkoret. Där vilar medlemmar ur släkterna Alströmer, Sahlgren och Silfverschiöld. Dessa familjer har alla varit ägare till Gåsevadholms slott, som ligger på andra sidan golfbanan (Forsgården).

karta

Följ länken för en karta, men för Er som hälsat på oss tidigare är det lätt. Kyrkan ligger på vår gata.

 

Söderifrån: kör mot sjukhuset Följ skyltning, bakom sjukhuset ligger Smidesvägen. Kör förbi sjukhusets parkering!

Norrifrån: sväng av motorvägen direkt vid första Kungsbacka-avfarten. Kör rakt genom tre rondeller! Fortsätt rakt fram, under järnvägen! Följ vägen parallellt med järnvägen, upp på en ramp där du svänger vänster mot Tölö. I nästa rondell så tar Du höger - rakt upp mot kyrkan.